Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng phát động phong trào thi đua (22/07/2019 16:10)

Sáng ngày 22/7, tại Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.

Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh gồm 9 trường: Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp, Trường Cao đẳng công nghiệp và thương mại, Trường Cao đẳng nghề số 2- Bộ Quốc phòng, Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Năm học 2018-2019, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ động trong công tác tuyển sinh. Trong công tác đào tạo các trường đổi mới phương pháp dạy học; từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên; tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong quản lý đào tạo. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày một được nâng lên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi của các trường đều tăng hơn năm trước. Đặc biệt, các nhà trường đã tích cực phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành đề ra.

Tại hội nghị, khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019-2020, tổ chức bình xét thi đua và phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác