Không có vùng cấm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (15/09/2020 16:45)

Nghiêm khắc, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức sáng 15/9.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; chủ động xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 2.700 đảng viên, tăng 2,1% so với nhiệm kỳ trước; gần 3.500 tổ chức đảng, tăng 32% so với nhiệm kỳ trước. Giám sát theo chuyên đề đối với gần 3.300 đảng viên và trên 2.700 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Với phương châm “không có vùng cấm” trong công tác thi hành kỷ luật đảng, công khai kết quả xử lý. Trong nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 29 tổ chức đảng, trên 1.600 đảng viên; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra ở những lĩnh vực trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng... Qua kiểm tra đã kết luận 891 đảng viên và 419 tổ chức đảng có vi phạm; có 273 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả mà cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được trong công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ qua. Đồng chí, đề nghị thời gian tới cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kiểm tra có "trọng tâm, trọng điểm", "giám sát phải mở rộng", kiên quyết "không có vùng cấm" trong kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Tỉnh ủy khen thưởng.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác