Kiểm soát chi gắn với hiện đại hóa và cải cách hành chính (13/08/2019 09:10)

Để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc chính thức áp dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Để tạo thuận lợi và hỗ trợ cho các đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã ban hành các văn bản, công văn triển khai đến các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các chủ đầu tư mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ sẽ cung cấp cụ thể thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán. Qua đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của Kho bạc Nhà nước.

Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị có thể chủ động được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình, giúp tăng tính minh bạch trong hoạt động kiểm soát chi. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị trong quá trình kiểm soát thanh toán

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Sau khi hoàn thành việc triển khai trong năm 2019, KBNN Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN với mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động KBNN, hình thành KBNN điện tử./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác