Kiểm tra thu hoạch lúa vụ Đông Xuân (20/05/2020 18:03)

Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra thực tế công tác thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 tại huyện Yên Lạc.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy gần 30 nghìn ha lúa, chủ yếu là các giống lúa như: RVT, BC15, Thiên ưu 8, trong đó tiêu biểu là giống lúa TBR 225. Đây là những giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cơ cấu thời vụ của tỉnh; năng suất bình quân đạt từ 63-67 tạ/1ha, thu nhập bình quân cao hơn từ 5-12 triệu đồng/ha/vụ. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt trên 140 triệu đồng/người/năm. Theo thống kê, vụ lúa Đông Xuân 2019-2020, sản lượng lúa toàn tỉnh ước đạt gần 190 ngàn tấn, cao hơn vụ Đông Xuân trước 100 tấn.

Qua kiểm tra thực tế, Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế khẩn trương thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 và chuẩn bị kế hoạch triển khai sản xuất vụ hè thu đạt mục tiêu đề ra./. 

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác