Kiên quyết không để nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài (23/07/2019 18:25)

Chiều ngày 23/7, UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2020; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/6/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.


Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 tính đến hết ngày 30/6/2019 là trên 6.200 tỷ đồng, đã giải ngân được gần 1.900 tỷ đồng, đạt trên 29 %. Tính từ thời điểm 31/12/2014 đến ngày 30/6/2019 toàn tỉnh đã thanh toán nợ xây dựng cơ bản được trên 2.700 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thẩm định 24 chủ trương đầu tư, thẩm định mới trình phê duyệt 15 dự án đầu tư, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công- dự toán 75 công trình, hạng mục công trình; giải phóng mặt bằng được trên 250 ha.

Về dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh dự kiến nhu cầu nguồn vốn trên 7 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2020. UBND tỉnh bố trí đầu tư vốn ngân sách nhà nước để thanh toán nợ xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia, vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020; đầu tư cho các chương trình hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cấp xã trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2014.

Cho ý kiến vào những nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, các địa phương chủ động tập trung triển khai các chương trình, dự án đúng tiến độ, chủ động báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá tình thực hiện; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đúng thời hạn cam kết, trong đó triển khai thi công ngay những dự án đã được đấu thầu, hạn chế thấp nhất lãng phí đầu tư công; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu rà soát hạn chế điều chuyển nguồn; báo cáo tiến độ triển khai công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh; di chuyển một số doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng tới khu vực của Bệnh viện Sản nhi tại địa điểm mới; các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị nhà thầu để làm các thủ tục thanh quyết toán nhanh gọn. Về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các huyện, thành phố cần quyết liệt, không để nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài; xem xét bố trí vốn để khởi công dự án mới khi giải quyết xong nợ xây dựng cơ bản; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các huyện rà soát, thẩm định bố trí nguồn vốn đủ cho các dự án theo đúng kế hoạch, tránh lãng phí. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2020 cần đẩy nhanh thủ tục, thực hiện theo Luật đầu tư công, đáp ứng nguồn vốn theo yêu cầu; thanh tra, kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục dự án, xử lý các trường hợp vi phạm; rà soát thường xuyên nắm chắc tình hình giải ngân, khi thực hiện các dự án mới để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác