Kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai (09/04/2019 08:30)

Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, chính quyền cấp xã có vai trò quan trọng, là cấp quản lý trực tiếp nên ở nơi nào quyết liệt, sát sao trong kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm thì địa phương đó sẽ hạn chế được các vi phạm về đất đai. 

Cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giao trách nhiệm trực tiếp cho bí thư chi bộ, trưởng thôn dân cư nếu để xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước UBND xã. Công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai được xã phổ biên rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Đối với các trường hợp phát sinh mới, cố tình vi phạm, đặc biệt là từ 1/7/2014 xã kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của luật đất đai.

Quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong thời gian qua, xã Sơn Lôi đã hạn chế được các vi phạm về đất đai. Các trường hợp vi phạm phát sinh mới đều được xã phát hiện xử lý kịp thời, góp phần giảm đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác