Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao (08/12/2019 11:10)

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019, Vĩnh Phúc xác định phương châm hành động là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý; đồng thời phân tích, đánh giá, dự báo những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, lĩnh vực để có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Cụ thể, tăng trưởng GRDP đạt trên 8,6%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng của tỉnh với mức tăng khoảng 13%; các lĩnh vực dịch vụ tăng 7,11%. Kết quả thu ngân sách đã đạt và vượt dự toán thu cả năm từ sớm, tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh đạt trên 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 17% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 28.500 tỷ đồng, tăng khoảng 18% dự toán.

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2019, thu hút vốn đầu tư FDI đạt khoảng 670 triệu USD, tăng 34% so với kế hoạch và tăng 27% so với năm 2018; vốn DDI đạt trên 13,5 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với kế hoạch và tăng 54% so với năm 2018.

Tăng trưởng kinh tế đạt cao, cùng với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực đã và đang tạo động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác