Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX (14/03/2019 15:01)

HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. 

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Vĩnh Yên đã làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 02 đại biểu và miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với 01 đại biểu do chuyển công tác. HĐND thành phố đã thực hiện quy trình bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết bãi bỏ Nghị quyết số 80 ngày 28/12/2015 của HĐND thành phố về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố phê duyệt; thực hiện theo quy định việc công khai tài sản, thu nhập (thời điểm từ năm 2018 đến nay) đối với 17 ông, bà giữ chức danh do HĐND thành phố bầu./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT TP Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác