Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp (10/12/2019 17:07)

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp và bế mạc kỳ họp.


HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH năm 2020 và lĩnh lực đầu tư phát triển, an sinh xã hội.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhnhấn mạnh: kỳ họp thứ mười bốn có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2019, thảo luận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH trong năm 2020 và những năm tiếp theo.


Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Ngọc Anh - Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác