Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 (17/07/2019 18:28)

Chiều ngày 17/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh.

Tại hội nghị, Hội LHPN ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 với các nội dung: Phối hợp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; Phối hợp truyền thông bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, trước những vụ việc gây bức xúc trong dư luận; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; phối hợp giám sát các hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội LHPN các cấp và công chức ngành tòa án, kiểm sát, công an.

Chương trình phối hợp giữa các bên tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Các bên cũng đã thống nhất chương trình phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và các hoạt động cụ thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác