Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế (10/08/2020 17:36)

Sau 2 ngày tổ chức, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo tổng hợp từ Sở giáo dục và Đào tạo, trong ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đối với bài thi tổ hợp, toàn tỉnh có 12.171 thí sinh với tổng số 33.241 lượt thí sinh đăng ký dự thi cả 3 môn. Có 33.112 lượt thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,61%, trong đó 10.497 lượt thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 22.615 thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Có 129 lượt thí sinh vắng thi, trong đó miễn thi 18 thí sinh, xét đặc cách 4 thí sinh, 51 thí sinh vắng mặt không lý do, 7 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 1 thí sinh muộn thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; có 2 thí sinh tự do vi phạm quy chế thi tại điểm thi THPT Tam Dương.

Đối với môn Ngoại ngữ, có 9.116 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.076 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,56%. Có 40 thí sinh vắng mặt, trong đó miễn thi 17 thí sinh; miễn thi ngoại ngữ 7 thí sinh, 4 thí sinh xét đặc cách, 5 thí sinh vắng mặt không lý do; 7 thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác