Lãnh đạo huyện Yên Lạc đối thoại với người dân (10/12/2018 08:08)

Huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân.

Với tinh thần thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Yên Lạc đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đề xuất của các đại biểu nhân dân và trao đổi, làm rõ các nhóm vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện cần nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động đối thoại, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM./.

Thu Hằng/Trung tâm VHTT-TT huyện Yên LạcXem phản hồi

 
Tin khác