Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (17/06/2019 15:16)

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) xã Tam Quan (huyện Tam Đảo) đã hoàn thành công tác thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện Tam Đảo chọn làm điểm tổ chức làm điểm để triển khai ở các xã, phường, thị trấn.

Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xã Tam Quan có 300 đối tượng chính sách, trong đó có 115 liệt sĩ, 55 thương binh, 32 bệnh binh và 85 người nhiễm chất độc hóa học. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, đặc biệt trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, xã đã phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến 1.200 hộ gia đình trong xã, thu về 800 phiếu, trong đó có 4 phiếu có thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; rà soát, xác minh 2/5 thông tin liệt sĩ hy sinh và chôn cất ban đầu trên địa bàn thuộc thôn Làng Chanh, còn 3 trường hơp chưa xác định cụ thể vị trí an táng; hoàn thiện và kiểm đếm 66 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, trong đó số mộ có hài cốt là 32 và số mộ không có hài cốt là 34. Ban CHQS xã đã tham mưu cho Hội đồng chính sách xã chỉ đạo tổ chức kết luận xong địa bàn cấp xã và 13/13 thôn.

Hải Yến/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam ĐảoXem phản hồi

 
Tin khác