Lập Thạch hoàn thành sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố (13/02/2020 16:56)

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, huyện Lập Thạch đã tập trung thực hiện tốt các nội dung, đảm bảo đúng lộ trình của Đề án.

Thực hiện Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh, UBND huyện Lập Thạch đã giao phòng nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ người dân; báo cáo, đề xuất với UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố. Huyện Lập Thạch đã thực hiện sáp nhập 49 thôn, tổ dân phố tại 11 xã, thị trấn để thành lập 24 thôn, tổ dân phố; giảm được 25 thôn, tổ dân phố.

Tính đến nay, huyện Lập Thạch là một trong những địa phương của tỉnh hoàn thành sớm nhất việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, Huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện mô hình kiêm nhiệm, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo các cấp, tiến tới xây dựng bộ máy mới tinh gọn, hiệu quả.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác