Lập Thạch phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây rãnh thoát nước thải năm 2020 (14/08/2020 10:21)

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước trong năm 2020, Huyện Lập Thạch đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải, cải thiện chất lượng, môi trường sống.

Với sự đồng thuận cao của Nhân dân, ở nhiều thôn dân cư trên địa bàn huyện, người dân chủ động ứng tiền mua vật liệu ra trước để xây rãnh thoát nước. Mặc dù phải ứng một số tiền lớn ra trước để xây rãnh nhưng người dân đều rất phấn khởi.

Để triển khai có hiệu quả chương trình xây rãnh thoát nước thải tại khu dân cư, ngay từ đầu năm 2020, UBND Huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký số lượng rãnh thoát nước thải cần xây dựng. Đồng thời, nhanh chóng nghiệm thu, quyết toán công trình ngay sau khi hoàn thành cho các xã. Vì vậy, phong trào xây dựng rãnh nước thải đã lan tỏa khắp các thôn dân cư trên địa bàn huyện. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã ủng hộ tiền và hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng rãnh thoát nước thải. Đến nay, toàn Huyện Lập Thạch xây đã xây được gần 70km, đạt gần 50% tổng chiều dài rãnh thoát nước đã đăng ký. Để hoàn thành 100% kế hoạch đã đăng ký, các địa phương trong huyện đang huy động người dân dồn sức tập trung cho công tác xây rãnh.

Với mục tiêu hoàn thành trên 140km rãnh thoát nước thải tại khu dân cư trong năm 2020, Huyện Lập Thạch chỉ đạo các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện để nhanh chóng triển khai xây dựng tại các tuyến đường đã đăng ký. Quyết tâm hoàn thành khối lượng rãnh thoát nước thải theo đăng ký không chỉ giải bài toán về môi trường trên địa bàn huyện mà còn là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu  Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII./.

Hà Giang  Xem phản hồi

 
Tin khác