Lập Thạch ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (14/01/2020 09:18)

Đảng ủy Quân sự huyện Lập Thạch ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt xuất sắc. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không có trường hợp vi phạm.

Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thanh Hương/Trung tâm VHTT-TT huyện Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác