Lập Thạch tạo đột phá trong phát triển công nghiệp (31/05/2020 18:55)

Với quan điểm chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân. Nhiệm kỳ qua, huyện Lập Thạch đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh thút hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp.

Để tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch đã ban hành Nghị quyết về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Những chủ trương, định hướng đúng đắn trong nghị quyết sớm được huyện cụ thể hóa bằng các giải pháp quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Đến nay, huyện Lập Thạch đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000, 3 khu khu công nghiệp gồm: khu công nghiệp Lập Thạch I thuộc thị trấn Lập Thạch và Xuân Lôi diện tích 128,46 ha; khu công nghiệp Lập Thạch 2 thuộc các xã Bàn Giản và Đồng Ích, diện tích 111,501ha; khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa diện tích 597ha. 6 cụm công nghiệp gồm: Đình Chu, Tử Du, Triệu Đề, Xuân Lôi, Xuân Hòa và thị trấn Lập Thạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng trên 3.200 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đưa tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm trên 48% trong cơ cấu kinh tế. Trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh thành công như công ty Giày Lợi Tín, công ty may FWKK, công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho trên 13.000 lao động.

Kết quả đạt được trong phát triển công nghiệp của huyện Lập Thạch trong nhiệm kỳ qua đã tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời là tiền đề quan trọng để huyện sớm đạt mục tiêu trở thành huyện công nghiệp trong tương lai không xa.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác