Lập Thạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng (16/07/2019 08:02)

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Lập Thạch vừa tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. 

Có 6 ứng viên đăng ký thi tuyển ở 2 vị trí: Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường và vị trí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện. Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Lập Thạch nhằm phát hiện, lựa chọn những người có năng lực quản lý và nghiệp vụ chuyên môn phù hợp, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thông qua kỳ thi tuyển từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay./.

Đức Cường/Trung tâm VHTT-TT huyện Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác