Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (06/09/2019 16:20)

Chiều ngày 6/9, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tiếp tục chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ một số nội dung liên quan đến cách thức thể hiện văn bản; quy định đánh giá cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ; các nội dung liên quan đến thời hiệu xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật; luân chuyển, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ trong thời gian chưa hết hiệu lực thi hành kỷ luật. Đối với dự thảo Luật viên chức đa số các ý kiến tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với các ngành đặc thù như y tế, giáo dục; các loại hợp đồng làm việc và tính minh bạch của dự thảo Luật do đối tượng áp dụng rộng, phạm vi điều chỉnh lớn.

Đồng chí Trần Văn Tiến đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình tại kỳ họp sắp tới./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác