Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (06/09/2019 14:58)

Sáng ngày 6/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật Tổ chức Chính phủ gồm 7 chương, 50 điều; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương gồm 8 chương 143 điều. Cả 2 bộ luật đều được Quốc hội ban hành năm 2015. Để cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết của Trung ương, đồng thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật, tại phiên họp 35, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 2 bộ Luật này. Nhiều đại biểu cho rằng một số nội dung trong 2 bộ luật không rõ, nhất là vấn đề phân cấp, phân quyền và ủy quyền, gây khó khăn cho hoạt động của chính quyền địa phương và kiểm soát các nhiệm vụ được phân cấp. Do đó cần sửa đổi, bổ sung các điều, khoản liên quan đến việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp; các quy định liên quan đến tổ chức của HĐND và UBND các cấp để tinh gọn bộ máy cũng như cần bổ sung một số nội dung về việc xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình tại kỳ họp sắp tới./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác