Lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (22/05/2020 19:37)

Sáng 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tham gia góp ý kiến của các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia của tỉnh vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có bố cục chặt chẽ, rõ ràng, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cần đưa thêm những số liệu, dẫn chứng cụ thể trong các phần, mục để nêu bật thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua. Một số đại biểu đề nghị cân nhắc việc đưa ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025 ở mức trên 10%, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo cũng cần nêu rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng một số công trình xây dựng bị kéo dài thời gian và bổ sung các chính sách hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ và các hoạt động văn hóa, thể thao

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá ý kiến góp ý của các đại biểu rất tâm huyết, trách nhiệm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu gửi Tiểu ban Văn kiện của Đại hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Kim Liên

 Xem phản hồi

 
Tin khác