Lấy ý kiến nội dung khắc trên bia tổng ở Văn Miếu (11/09/2019 15:05)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nội dung bài văn khắc trên bia tổng ở Văn Miếu tỉnh.

Tại hội nghị, ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học và quản lý đều thống nhất cao việc xây dựng văn bia, ý nghĩa tầm quan trọng của văn bia và xây dựng Văn Miếu là cần thiết, các ý kiến đã làm nổi bật lên tính chính xác, khoa học, lịch sử, đặc trưng của văn bia, trong đó có những ý kiến đóng góp bổ sung chi tiết cho phần nội dung, đặc biệt là một số từ ngữ và cách sử dụng câu từ sao cho phù hợp với giai đoạn lịch sử để các nhà nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và chọn lọc tốt nhất, từ đó hoàn thiện bản thảo lần 4 toàn bộ nội dung bài văn khắc trên bia tổng ở Văn Miếu Vĩnh Phúc cho chính xác và phù hợp. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng, nhằm lưu truyền, giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo, góp phần tạo động lực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội./.

Vũ AnhXem phản hồi

 
Tin khác