Lấy ý kiến vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) (14/05/2019 14:09)

Bộ luật Lao động năm 2012 đang trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi. Đây là nội dung lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Để tổng hợp, phản ánh ý kiến của người lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh về nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, mới đây, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để các cấp công đoàn trong tỉnh đều có cơ hội trình bày quan điểm, chính kiến của mình.

Bộ luật Lao động lần đầu được ban hành năm 1994, có hiệu lực thi hành từ 01/01/1995, đã qua bốn lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Tuy nhiên trước đòi hỏi của hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cùng những tồn tại, bất cập của Bộ luật Lao động sau 6 năm thi hành đã đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012. Vì vậy Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 57/2018 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, trong đó dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến sửa đổi vào cuối năm 2019.

Tại hội nghị, vấn đề làm thêm giờ được các đại biểu quan tâm, thảo luận sôi nổi, các đại biểu đều nhận định, đa số người lao động muốn tăng giờ làm thêm vì lương thấp, không đủ đảm bảo cuộc sống. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung tham gia ý kiến đóng góp vào một số nội dung quan trọng khác như tiền lương, tiền công, thương lượng tập thể, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, chính sách lao động nữ.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác