Lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Cư trú sửa đổi (09/09/2020 17:45)

Sáng 09/9, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Cư trú sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị.


Dự án Luật Cư trú sửa đổi được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Dự án Luật gồm 7 chương, 39 điều quy định về quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Cho ý kiến vào dự án Luật này, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết, nội dung, bố cục của dự án Luật, nhất là về chủ trương thay đổi phương thức quản lý cư trú từ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sang hình thức quản lý bằng số định danh cá nhân. Một số đại biểu đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số câu từ tại khoản, điều về hộ gia đình, điều kiện đăng ký thường trú. Nhiều đại biểu đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung về nơi cư trú của những người sinh sống, làm nghề lưu động trên tàu, thuyền; Bổ sung trách nhiệm của công dân, hộ gia đình trong việc chấp hành các điều kiện kiểm tra của cơ quan chức năng. Các đại biểu cũng thống nhất về điều khoản thi hành Luật Cư trú sửa đổi.

Thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tới.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác