Liên Châu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng (13/12/2019 16:12)

Là 1 trong 20 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đã và đang tiếp tục nỗ lực, cố gắng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Đối chiếu với những điều kiện để đạt xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 08 ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh, hiện nay, Liên Châu đã đạt 2/4 điều kiện là: Hoàn thành xây dựng chương trình NTM và không nợ đọng xây dựng cơ bản. 2 điều kiện còn lại xã cần tiếp tục hoàn thiện là: xã có 1 thôn đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu và đạt được 5 tiêu chí xã NTM nâng cao. Vì vậy, Liên Châu xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện, thời gian, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn, thành viên BCĐ xây dựng NTM của xã và các thôn dân cư.

Xã Liên Châu đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, đến năm 2022 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đó, xã sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí, vận động nhân dân mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap tập trung, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; liên doanh, liên kết với doanh nghiệp đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất sản xuất của xã ước đạt 140 triệu đồng trong năm 2019, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 90 tỷ đồng. Xã có mô hình sản xuất rau an toàn quy mô 4 ha, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm và mô hình sản xuất chuối tiêu hồng an toàn quy mô 50 ha, doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 28 hộ, chiếm tỷ lệ 1,1 %. Đây là điều kiện tiên quyết để mục tiêu duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã được hiện thực hóa./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác