Minh bạch các khoản chi đầu năm học (17/09/2019 09:25)

Các khoản đóng góp đầu năm học luôn là vấn đề mà các bậc phụ huynh học sinh quan tâm. Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch trong công tác thu chi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn thu, chi theo quy định, công khai giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác thu, chi đối với các trường học. Trong đó, nêu rõ các trường học không được tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh; thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định. Bên cạnh đó, các trường phải lập dự toán thu, chi cụ thể, chi tiết trình Phòng phê duyệt trước khi thực hiện thu; mức thu chi không được vượt quá số tiền quy định theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức họp phụ huynh học sinh để phụ huynh được tham gia đóng góp ý kiến trước khi thống nhất báo cáo UBND xã, thị trấn phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân trong công tác giám sát, sử dụng các khoản thu chi trong năm học. Đặc biệt ngoài các khoản thu theo quy định, những khoản thu xã hội hóa cũng được công khai, minh bạch từng việc cụ thể.

Việc đưa ra những quy định, hướng dẫn cụ thể vấn đề thu chi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên, sẽ góp phần hạn chế tình trạng lạm thu trong giáo dục, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh với các trường học./.

Thu Hoài  Xem phản hồi

 
Tin khác