Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (14/12/2019 16:55)

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh vừa tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại Tổ dân phố Thịnh Kỷ của phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau TDP Thịnh Kỷ là1 trong 10 CLB đã nhận được tài trợ từ dự án Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam (VIEO70) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) và Tổ chức HelpAge (Hỗ trợ Người cao tuổi) Hàn Quốc tài trợ. Dự án được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố phía Bắc. CLB Liên thế hệ tự giúp nhau TDP Thịnh Kỷ thành lập tháng 3/2019, gồm 50 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã triển khai nhiều hoạt động như: chăm sóc sức khỏe; tăng thu nhập; văn hóa, văn nghệ; chăm sóc tại nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích; phát triển nguồn lực CLB. Từ đầu năm đến nay, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau TDP Thịnh Kỷ đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ và khám chuyên khoa mắt, theo dõi huyết áp, cân nặng hàng tháng cho thành viên CLB; tổ chức đều đặn các buổi thể dục, dưỡng sinh; truyền thông về tự chăm sóc sức khỏe. Hàng tháng, tình nguyện viên của CLB thường xuyên chăm sóc cho 5 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức quét dọn nhà văn hóa thông, làm mương thủy lợi chuẩn bị cho vụ mùa, giúp đỡ các ngày công cấy, gặt lúa cho thành viên CLB. 100% thành viên CLB có thẻ BHYT; 22 thành viên được vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập. Thông qua hoạt động này, Ban đại diện Hội NCT tỉnh mong muốn giới thiệu về hoạt động, hiệu quả, ý nghĩa của CLB; từ đó phát triển, nhân rộng mô hình CLB trong toàn tỉnh.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác