Mòn mỏi chờ đường nông thôn mới (14/05/2019 14:21)

Như chúng tôi đã phản ánh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng tại thôn Tân Lập, xã Đạo Trù người dân vẫn phải đi lại trên những con đường đất xuống cấp, lầy lội. Qua đường dây nóng thời sự, người dân thôn Tân Lập xã Đạo Trù tiếp tục thông tin thêm về thực tế những công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn.

Dự án vai suối phục vụ thủy lợi và kết hợp đường giao thông tại thôn Tân Lập được đầu tư xây dựng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông mới của xã Đạo Trù, dự án vai suối đã hoàn thành, nhưng trên thực tế, đây vẫn chỉ là một bờ đá lởm chởm do nhân dân xếp đặt dựng nên từ nhiều năm nay.

Theo thông tin từ người dân thôn Tân Lập, trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông mới của xã Đạo Trù, thôn Tân Lập đã được đầu tư xây dựng rất nhiều công trình, dự án đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhân dân trong thôn khẳng định, thôn không có những công trình này.

Như vậy, những dự án đường giao thông nông thôn do xã Đạo Trù đầu tư xây dựng cho thôn Tân Lập chỉ có trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Còn trên thực tế tại thôn Tân Lập người dân vẫn phải đi lại trên những con đường xuống cấp, lầy lội.

Tại buổi tiếp công dân ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những kiến nghị của người dân thôn Tân Lập, xã Đạo Trù và giao cho UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, lập chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn cho người dân. Với sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, người dân thôn Tân Lập mong muốn sớm được quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời đảm bảo được tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định./.

Lưu Trường  Xem phản hồi

 
Tin khác