Nâng cao chất lượng công tác trồng, chăm sóc rừng (25/05/2019 17:55)

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiến hành trồng mới được 2 ha rừng sản xuất; trồng bổ sung 5 ha rừng phòng hộ, đạt 10% so với kế hoạch. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, đúng diện tích thực có và nâng cao chất lượng rừng, ngay sau khi trồng mới, trung tâm tích cực hướng dẫn các chủ rừng, hộ được giao khoán làm hàng rào bao quanh bảo vệ, tránh sự phá hoại của gia súc; phát quang dây leo, cây dại giúp cây rừng có đủ ánh sáng, dinh dưỡng để phát triển; thường xuyên làm cỏ mọc xen cây rừng để giữ cho cây vững; xới đất, vun gốc và cung cấp phân bón ngay trong năm đầu. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc nên toàn bộ diện tích rừng trồng mới đều sinh trưởng và phát triển đồng đều.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Phát triển lâm - nông nghiệp phấn đấu trồng thêm 18 ha rừng sản xuất, trồng bổ sung 45 ha rừng phòng hộ, chăm sóc 90ha rừng sản xuất và 53ha rừng phòng hộ. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. 

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác