Nâng cao chất lượng đào tạo nghề để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (12/08/2019 09:20)

Hợp tác giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho các khu công nghiệp là giải pháp để thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư lớn đến với Vĩnh Phúc. Thực tế cho thấy, trong những tháng đầu năm 2019, Vĩnh Phúc thu hút đầu tư vượt xa con số cùng kỳ năm 2018. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, trong 7 tháng năm 2019, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 40 dự án FDI mới và 29 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 480 triệu USD, gấp 2,3 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, vượt 71% kế hoạch năm. Thu hút mới 8 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.646 tỷ đồng, gấp gần 9 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, vượt 89% kế hoạch năm. Với việc thu hút lượng lớn dự án đầu tư như vậy, các Khu công nghiệp của Vĩnh Phúc tiếp tục cần nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao. Điều này đòi hỏi các sơ sở đào tạo nghề phải có sự phối phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để thay đổi giáo trình đào tạo và rèn kỹ năng, kỷ luật lao động cho học sinh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác