Nâng cao công tác thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước (02/10/2019 15:00)

Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp bổ sung hoàn thiện Đề án của Chính phủ về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, kiểm soát, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước, sáng ngày 2/10, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm khảo sát thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh tập trung đánh giá chuyên sâu về tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình hiện nay để tìm ra các giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, tránh tình trạng chồng chéo trong công tác thanh kiểm tra; thực hiện tốt việc kiểm soát nội bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động của mỗi doanh nghiệp, không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phát biểu ý kiến, đánh giá về những nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong doanh nghiệp Nhà nước; thực trạng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần có để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong các doanh nghiệp Nhà nước; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đó là những nội dung quý giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, kiểm soát, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác