Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân (12/01/2020 14:26)

Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, trong đó có nhiều nhà văn hóa, sân thể thao được xây dựng mới từng bước đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân tại khu vực nông thôn.

Với mỗi địa phương phát triển kinh tế luôn đi đôi cùng việc cải thiện chất lượng đời sống người dân không chỉ ổn định mà hướng đến đáp ứng được nhu cầu văn hóa, tinh thần ngay tại nơi mình sinh sống. Mỗi nhà văn hóa đã phát huy hiệu quả sử dụng trong các ngày lễ hội tại các khu dân cư góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn.

Lễ hội vốn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc riêng của mỗi địa phương với nhiều ý nghĩa gắn liền mong muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân. Từ các hoạt động văn hóa, lễ hội giúp người dân vui vẻ, thi đua lao động sản xuất gắn kết toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thể dục thể thao là một trong những hoạt động phổ biến đối với nhân dân vùng nông thôn hiện nay với nhiều bộ môn, loại hình phong phú. Trên mỗi sân tập đủ mọi lứa tuổi người dân hăng hái tập luyện từ đó 100% thôn dân cư có câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ của từng thôn tạo chuyển biến lớn trong đời sống văn hóa nông thôn.

Từ hiệu quả của cơ sở vật chất tại các khu dân cư đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra môi trường văn hóa từng bước thay đổi diện mạo ác vùng nông thôn.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác