Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp (18/06/2019 08:50)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn giáo dục nghề nghiệp cho các học viên là cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, cán bộ lao động thương binh và xã hội cấp xã và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên đã được triển khai, hướng dẫn về thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 theo kế hoạch số 55/2019 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 42/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 207/2015 về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 18/2019 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và Trung cấp theo Nghị quyết số 42 của HĐND tỉnh. Đồng thời, được triển khai một số văn bản mới ban hành trong năm 2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trao đổi những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua hội nghị, nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cho cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác