Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (23/11/2019 08:20)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, chức việc tôn giáo; trưởng, phó các ban công tác mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo của thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể; Tham gia xây dựng các quy ước, hương ước khu dân cư, thực hiện tốt bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng các mô hình điểm, tiêu biểu như khu dân cư tự quản, đội xung kích tự quản về bảo vệ môi trường, mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm, cây xanh, thu gom rác thải. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường nhất là trong các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, phân loại xử lý chất thải trong sinh hoạt và trong sản xuất./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác