Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân (27/06/2019 16:20)

Sáng ngày 27/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.


Chỉ thị số 10/2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng trong cả nước đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tăng cường các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời, người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi mình quản lý...

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng ở từng địa phương, đơn vị./.

Kim Liên Xem phản hồi

 
Tin khác