Ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc thực hiện tốt lời Bác dạy (31/08/2019 18:02)

Đã 59 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Bên cạnh những yêu cầu chung về đạo đức cách mạng của người cán bộ, Bác Hồ còn dặn rằng: "Là cơ quan đi kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân, ngành Kiểm sát hơn ai hết phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, cũng vì vậy cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Thấm nhuần lời dạy của Người,  cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện,  thực hiện tốt lời dăn dạy của Bác năm xưa.

Xuất phát từ tính chất của công tác kiểm sát là công tác phát hiện vi phạm, tội phạm, đụng chạm đến sinh mệnh, tự do, danh dự và nhân phẩm của con người, do vậy những năm qua, Ngành kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Thấm nhuần lời dăn dạy của Bác Hồ, mỗi cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc luôn tự giác xây dựng tác phong và phương pháp làm việc khách quan, thận trọng, xuất phát từ thực tế, dựa trên những căn cứ khoa học để phân tích kỹ lưỡng, toàn diện sự việc trước khi đưa ra các quyết định, tránh sai sót.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kiểm sát xét xử các loại án, Viện kiểm sát  hai cấp của tỉnh đã thực hiện tốt các khâu, các mặt công tác. Ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu cơ quan liên quan khắc phục những vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đầu năm đến nay không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội hay đình chỉ vì không phạm tội.      

Lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, lời dạy ấy đã, đang và sẽ mãi mãi là phương châm giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Ngành kiểm sát Vĩnh Phúc; là kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức để mỗi cán bộ Ngành kiểm sát nhân dân phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. 

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác