Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ (05/08/2019 18:45)

Chiều ngày 5/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 7 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát các nội dung và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện các đề tài, đề án theo chương trình công tác năm 2019; đã hoàn thành 5 đề án lớn báo cáo Bộ chính trị, Ban bí thư. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng có nền nếp hơn; công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2019, toàn Ngành tổ chức Xây dựng Đảng tập trung tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Hoàn thiện bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng; Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là cần đẩy mạnh đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên ở ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung tổng kết các mô hình xây dựng đảng có tính sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác