Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý II (30/03/2020 16:22)

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với việc tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở, kiên quyết thực hiện chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2020. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong quý II, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tiếp tục bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là tình hình tổ chức đại hội đại trà cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên cơ sở; tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; kiên quyết thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác