Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ tháng 8 (03/08/2020 17:20)

Chiều 3/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 7; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Trong tháng 7, toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm và triển khai Đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, chặt chẽ gắn với tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 8, toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19, vừa chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, cần tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự, kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác