Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Vĩnh Yên (18/11/2019 15:55)

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên, các thôn, TDP trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự và chung vui cùng với nhân dân các tổ dân phố.

Những năm qua, thôn, TDP trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 100% các hộ dân thực hiện ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Việc tổ chức hiếu, hỉ, lễ hội, mừng thọ được người dân tổ chức trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh.

Năm 2019, thành phố Vĩnh Yên có gần 94% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 106 thôn, TDP đạt văn hóa cấp thành phố; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%, nhiều thôn, TDP không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%. Nhiều mô hình trong phong trào phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, trang trại, mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường... ở các khu dân cư thực sự phát huy hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, phát huy, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của mỗi địa phương.

Nhân dịp này, thành phố Vĩnh Yên đã tặng 45 suất quà cho các hộ nghèo; khen thưởng các cá nhân, TDP tiêu biểu, đồng thời phát động các phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên, hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT-TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác