Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (21/05/2020 18:48)

Sáng 21/5, Quốc hội tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; các ông, bà ĐBQH tỉnh.


Tại phiên họp, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Về dự án Luật này, nhiều đại biểu cho rằng với phạm vi sửa đổi như dự thảo luật thì tên gọi của dự thảo luật phải là luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh để phù hợp với phạm vi sửa đổi và nội dung của luật. Đại biểu Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật là vấn đề lớn, bởi số lượng điều chỉnh lớn do số lượng hộ kinh doanhlớn hơn số lượng doanh nghiệp rất nhiều. Mặt khác về bản chất hoạt động, cách thức và quy mô của hộ kinh doanh rất khác do với doanh nghiệp. Vì vậy, theo đại biểu không nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp.

Về doanh nghiệp nhà nước theo điều 88 của dự án luật, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cần xác định hiện tại số lượng doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và đánh giá tác động cụ thể đến các đối tượng chịu tác động trực tiếp một cách toàn diện, theo đó phải đáp ứng yêu cầu không ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bảo đảm được nguyên tắc tự chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình; phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước giao cho doanh nghiệp.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cần xem xét lại nội dung liên quan đến hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp; bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quan trọng khác. 

 Văn Hải   

 Xem phản hồi

 
Tin khác