Ngày làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020 19:31)

Ngày 22/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020 và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc; các ông, bà ĐBQH tỉnh.


Trong phiên họp sáng nay, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021; điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020. Thảo luận dự về kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021; điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cho rằng cần phải có Nghị quyết riêng của Quốc hội về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19. Phát huy vai trò của Viện nghiên cứu lập pháp trong xây dựng pháp luật. Cần phải có các chương trình, dự án luật để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng trên các lĩnh vực. Một số đại biểu đề nghị cần đưa vào chương trình xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai; luật An ninh Kinh tế; Luật khám chữa bệnh sửa đổi. Để nâng cao chất lượng xây dựng luật, một số đại biểu cho rằng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần giao một Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; tinh thần trách nhiệm, trình độ của các cơ quan được giao soạn thảo các dự án luật để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các dự án luật.

Trong phiên họp chiều nay, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về dự án luật này, các đại biểu đều thống nhất với sự cần hành luật và cho rằng cần phát huy vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong xây dựng luật; tiến hành lấy ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ của nhân dân trong tham gia xây dựng luật. Một số đại biểu đề nghị cần có quy định về ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản nếu không phù hợp với thực tế để đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Về hình thức ban hành nên ban hành theo hình thức văn bản hành chính. Ngày mai Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác