Ngày làm việc thứ 8, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (28/05/2020 18:45)

Ngày 28/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 8. Đây cũng là ngày làm việc cuối cùng theo hình thức trực tuyến trước khi họp tập trung tại nhà Quốc hội vào ngày 8/6/2020. Trong sáng 28/5, Quốc hội đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh và các ông, bà ĐBQH khóa XIV tỉnh.


Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, Ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đồng tình với quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị Quốc hội cần xem lại quy định về sử dụng vốn, nhất là những dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư tối thiểu khoảng 20.000 tỷ đồng và vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Về các quy định đối với hợp đồng xây dựng - chuyển giao theo hình thức BT trong dự thảo Luật cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định, đảm bảo chặt trẽ về trình tự, thủ tục, sử dụng vốn, tài sản công hiệu quả, chống thất thoát, tiêu cực.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các báo cáo kiểm toán, báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định rõ chính sách ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng, triển khai các chương trình khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; ưu tiên xây dựng các công trình phòng chống thiên tai cấp thiết; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình, ao, hồ điều tiết nước để ứng phó hạn hán, chống ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất; triều cường; bổ sung quy định về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về phòng chống thiên tai và quy định về bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các công trình, tài sản của người dân trong những vùng có nguy cơ thiên tai cao. 

 Ngọc Anh

 Xem phản hồi

 
Tin khác