Nhiệm kỳ mới thêm niềm hy vọng cho người dân Tam Đảo (31/07/2020 18:15)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Đảo lần thứ IV đã phát huy vai trò dân chủ, đoàn kết, đồng lòng. Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng đưa Tam Đảo trong nhiệm kỳ mới có sự bứt phá đi lên.

Mục tiêu Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Huyện Tam Đảo chú trọng tới tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Điều đó thể hiện qua việc đặt mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%; giải quyết việc là cho 2.500 lao động mỗi năm, trên 80% người dân có bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, để cuộc sống của người dân thực sự được đổi thay, thì việc xác định mục tiêu trọng tâm trúng và đúng trong phát triển kinh tế - xã hội của Huyện là vô cùng quan trọng, bởi có như vậy thì những lợi thế của vùng mới được khai thác và mang lại nguồn lợi kinh tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ này, Tam Đảo vẫn xác định phát triển du lịch, dịch vụ là trọng yếu. Bằng cách: tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển khu thương mại, hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch; hình thành một số trung tâm thương mại hiện đại ở Hợp Châu, Đại Đình. Nâng cấp hệ thống chợ nông thôn theo hướng có các sản phẩm, nét văn hóa đặc sắc phục vụ du lịch. Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Đảo lần thứ IV xác định du lịch chính là động lực và trọng tâm của phát triển kinh tế của huyện, cơ cấu dịch vụ chiếm hơn 50% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Huyện Tam Đảo là hết sức to lớn, do vậy Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tam Đảo thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Tam Đảo văn minh, thân thiện, có tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng Tam Đảo phát triển nhanh và bền vững./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác