Nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công (13/11/2018 08:28)

Chậm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, hoạt động sản xuất, mà còn tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian qua.

Trong năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc là hơn 6.260 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch giao đầu năm hơn 5.950 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10/2018, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 3.570 tỷ đồng, bằng khoảng 60% kế hoạch vốn giao đầu năm và bằng 57% kế hoạch vốn giao đến 31/10/2018, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Năm 2018 có một lượng vốn tương đối lớn do các chủ đầu tư ứng từ năm trước sang do vậy những tháng đầu năm các chủ đầu tư thực hiện thanh toán hoàn ứng nên chưa giải ngân nguồn vốn của năm 2018 và một nguyên nhân nữa là do vướng mắc trong quá trình GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”.

Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo Luật Đầu tư công khiến tỷ lệ giải ngân vốn của một số địa phương còn thấp. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân vốn đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư cũng không cao, tính đến hết tháng 10, Sở GTVT mới giải ngân được trên 310 tỷ đồng cho các dự án, đạt khoảng 50%.

Ông Phạm Văn Hưng, Công ty Cổ phần đầu tư Hùng Thắng cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án là mặt bằng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư cũng đã bàn giao được 95% mặt bằng cho nhà thầu thi công, như vậy chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiên độ thi công dự án, đảm bảo giải ngân vốn đúng kế hoạch.”

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, bên cạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, các địa phương, chủ đầu tư cũng cần nỗ lực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: “Những dự án vướng mắc mặt bằng cần tháo gỡ kịp thời để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ và một giải pháp nữa là các cơ quan QLNN cùng chủ đầu tư cần rà soát lại toàn bộ các dự án để xem xét điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư những dự án không có khả năng giải ngân”.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cấp ủy, chính quyền và các chủ đầu tư thì nhà thầu thi công cũng cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đảm bảo tiến độ các dự án và công tác thanh quyết toán. Có như vậy mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 trên địa bàn./.

 Hải Đăng

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác