Nông dân Vĩnh Phúc được mùa lúa Đông Xuân (27/05/2020 19:52)

Hỗ trợ giống lúa chất lượng cao để thay thế dần các giống lúa kém chất lượng, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp được xác định là một trong những giải pháp quan trọng phát triển ngành hàng lúa gạo của Vĩnh Phúc trong chương trình Tái cơ cấu nông nghiệp. Chính sách này đã tiếp tục đem lại cho nông dân các địa phương trong tỉnh một vụ Đông Xuân 2019-2020 thắng lợi.

Xác định vụ Đông Xuân có vai trò quyết định đến sản lượng lương thực và giá trị sản xuất cho cả năm, ngay từ cuối tháng 10/2019, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp bảo đảm lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thích hợp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khảo nghiệm, lựa chọn các giống lúa có năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng trên địa bàn tỉnh để tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 70% giá thóc giống.

Qua kết quả gặt thống kê và kết quả thu hoạch đại trà trên đồng ruộng, dự kiến năng suất bình quân vụ lúa xuân năm nay ở Vĩnh Phúc ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt gần 188.000 tấn, tăng gần 100 tấn so với vụ xuân 2019./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác