Ổn định hoạt động sau sáp nhập (28/05/2020 19:03)

Huyện Bình Xuyên có 3 địa phương phải thực hiện sáp nhập liên cấp trường học. Sau gần 2 năm thực hiện sáp nhập, từ sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, chính quyền các địa phương và Nhân dân đã giúp hoạt động giáo dục tại các nhà trường dần đi vào ổn định.

Trung Mỹ là xã đông dân cư, vì vậy, số lượng học sinh của hai Trường Tiểu học Trung Mỹ và THCS Trung Mỹ tương đối lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những địa phương có trường học ở hai cấp tiểu học và THCS thuộc diện sáp nhập theo Kế hoạch. Đối với Trung Mỹ khi sáp nhập nhà trường cũng có nhiều thuận lợi, đó là hai nhà trường giáp nhau, khuôn viên của hai khu đều rộng rãi; đội ngũ giáo viên đồng đều, công tác tổ chức được thực hiện khoa học, nhờ đó sau gần 2 năm sáp nhập việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường đã từng bước đi vào ổn định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện sáp nhập trường đã giảm được số lượng đầu mối đơn vị hành chính, đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công. Đặc biệt, cở sở vật chất được tận dụng triệt để.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công tác giảng dạy của các nhà trường cũng đã nảy sinh một số khó khăn. Các nhà trường trên địa bàn huyện mong muốn cấp trên có sự quan tâm, tháo gỡ, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Việc sáp nhập liên cấp trường giữa tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên cho thấy nỗ lực của ngành giáo dục, đào tạo và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trường Giang Xem phản hồi

 
Tin khác