Phát huy vai trò của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở (02/04/2020 16:24)

Đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố là những người gần dân, sát dân và trọng nhân dân. Vì vậy trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay lực lượng này có vài trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đến người dân.  

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” các đội phòng, chống Covid-19 tại các tổ dân phố của phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên đã tích cực thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh.

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, các khu dân cư của phường Nam Viêm đã giảm được 56 người và mỗi Tổ dân phố chỉ còn 5 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, một người kiêm nhiệm nhiều chức danh, nhưng đội ngũ cán bộ không chuyên trách Tổ dân phố cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là công tác chống dịch hiện nay.

Là những người trong nhân dân, đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn, Tổ dân phố là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền tại cơ sở. Phát huy vai trò của lực lượng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại các địa phương./.

Lưu Trường Xem phản hồi

 
Tin khác