Phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo (01/09/2019 09:33)

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân là giải pháp Trung ương yêu cầu các địa phương thực hiện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nội dung này đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo một trong những địa phương được coi là điểm nóng về tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân, nhờ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tình trạng khiếu nại tố cáo trên địa bàn đã giảm hẳn.

Cùng với thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tỉnh đã thành lập tổ công tác đi đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, phát huy vai trò của người đứng đầu các địa phương trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thực tế cho thấy ở nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì ở đó tình hình ổn định, hạn chế bức xúc khiếu nại tố cáo vượt cấp của công dân. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác