Phát huy vai trò nòng cốt Hội Nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội (17/04/2019 18:08)

Chiều ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh, nghe báo cáo kết quả công tác hội và vai trò của Hội Nông dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới góp phần đáng kể vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hàng năm có từ 70.000 đến 80.000 hộ, chiếm 52% hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều hộ nông dân tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả, cho thu nhập từ 500 – 700 triệu đồng/năm, nhiều hộ đạt hơn 1 tỷ đồng/ năm. Các cấp hội còn chủ động tham gia thực hiện một số tiêu chí trong phong trào “nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Trong đó, đề nghị giữ nguyên mô hình hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; bổ sung kinh phí hàng năm cho Hội Nông dân tỉnh để triển khai các mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo trong hội viên nông dân; Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo ra các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu các cấp Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình như: xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng, an toàn thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng chống tệ nạn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với những kiến nghị đề xuất của Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan phối hợp với Hội Nông dân tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác